Bardejów

Bardejów istnieje już ponad 770 lat. Pierwsza wzmianka na jego temat pojawiła się w Kronice Ipatijewskiej w 1241 r. i dotyczyła sporu między bardejowskimi cystersami a osadnikami z Preszowa. Rozwój Bardejowa był możliwy dzięki jego położeniu na ważnym szlaku handlowym między Morzem Czarnym a Bałtykiem. Za sprawą docierających tu kupców i handlarzy miasto szybko się wzbogaciło. Bardejów szybko uzyskał rozliczne przywileje, które nadał mu w XIV w. król Karol Robert Andewageński. Wraz ze wzrostem znaczenia miasta, zaczęło się ono zmieniać i przekształcać. Przede wszystkim otrzymało system fortyfikacji, które miało zapewnić mu bezpieczeństwo oraz sporą niezależność. Pod koniec XIV w. dzięki królowi Ludwikowi I Bardejów stał się wolnym miastem królewskim. Co to oznaczało dla Bardejowa? Przede wszystkim znaczący rozrost. Według danych pochodzących z 1437 r. w obrębie murów miejskich istniało 517 domów, zamieszkiwanych przez 3000 osób, natomiast poza murami znajdowało się 300 domów. Co więcej w Bardejowie zarejestrowanych było 51 cechów rzemieślniczych oraz 146 majstrów rzemieślniczych. Te liczby bez wątpienia robią wrażenie! Ciekawostką odnośnie miasta był też fakt, że posiadało ono swojego, własnego… kata! Była to mocno uprzywilejowana persona, gdyż od miasta otrzymywała dom oraz całkiem pokaźną pensję. Kat generalnie miał utrzymywać porządek w mieście, a biorąc pod uwagę fakt, jak wiele najróżniejszych osób przewijało się przez tę okolicę, to często miał ręce pełne roboty. Warto też dodać, że wraz z bogaceniem się Bardejów rozwijał się także pod kątem edukacji i kultury. Powstawały drukarnie, biblioteki oraz szkoły. Jednak złota era trwała do XVII w., kiedy to miasto zaczęło tracić na znaczeniu. Najpierw Bardejów strawił pożar, a później najazd wojsk rakoczyńskich oraz epidemia dżumy.

Historyczne centrum Bardejowa, z rynkiem, okalającymi go niskimi kamienicami oraz murami miejskimi już w 1950 r. zostały ogłoszone miejskim rezerwatem antropologicznym. W kolejnych latach podejmowano starania o to, by odrestaurować miasto z zachowaniem jego dawnego charakteru. Działania te były wielokrotnie nagradzane przez różne, międzynarodowe instytucje, aż 30 listopada 2000 roku podjęto decyzję o wpisaniu Bardejowa na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Ochroną objęte zostało historyczne centrum miasta oraz zespół budynków Synagogoi. W 2001 roku natomiast Bardejów wraz z miastami Keżmarok, Lewocza i Stara Lubownia podpisały deklarację i wspólnie stworzyły Stowarzyszenie „Słowackie miasta królewskie – renesans” w celu ochrony i zachowania historycznego i kulturowego dziedzictwa i koncentrowaniu się na rozwoju turystyki kwalifikowanej.

%d blogerów lubi to: